Tenerga Energy Services: Uitbating, onderhoud en maximaal engagement.

Ondiepe geothermie (typisch tussen de 50 en 150 m diep) is op vandaag met voorsprong de meest rendabele techniek voor HVAC-toepassingen waar zowel een significante warmtevraag als een koelvraag is. Dit is het geval bij grotere gebouwen in onze klimaatzone. Afhankelijk van de vereiste vermogens en van de geologische parameters wordt gekozen voor een BEO-veld (Boorgat Energie Opslag) of voor een open systeem in de vorm van koude- en warmteopslag (KWO) in een watervoerende laag.

Geothermische systemen hebben een hogere initiële investering dan conventionele systemen maar een veel lager verbruik. Tenerga Energy Services wil voorstellen uitwerken die zowel voor de bouwheer als voor de gebruiker vanaf de start van het project rendabeler zijn dan conventionele systemen.

Dit kan interessant zijn wanneer bouwheer en gebruiker niet dezelfde partij zijn of wanneer de bouwheer geïnteresseerd is in een co-financiering.

Projecten

Waarom Tenerga Energy Services?

Meest rendabele optie

Omdat Tenerga Energy Services de meerkost tov vergelijkbare conventionele systemen kan financieren, in combinatie met EPB-voordelen, wordt geothermie voor de bouwheer/eigenaar én voor de gebruiker vanaf dag 1 financieel de meest interessante optie.

Volledige ontzorging

Tenerga Energy Services biedt volledige ontzorging door alle operationele interventies (onderhoud, regelingen, herstellingen) ten laste te nemen en optimale uitbating te garanderen zodat de systemen probleemloos functioneren.

Laagste TCO

Door ervaring te delen met Solutes en Terra Energy wordt gekozen voor de aankoop van componenten met de laagste 'kost over levensduur (TCO)' eerder dan voor de 'goedkoopste'.

Maximale reductie CO2-uitstoot

Dankzij de gebundelde knowhow van de TENERGA Groep kan Tenerga Energy Services zeer lage energieverbruiken halen en daardoor lage uitbatingstarieven aanbieden. Bovendien wordt zo een maximale reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd.

Tenerga Energy Services kan uw partner zijn voor uw nieuwbouw of renovatieproject.

Kies voor expertise. Contacteer ons