Minimaal energieverbruik, maximaal rendement

Tenerga Energy Services heeft expertise in de uitbating van geothermische installaties. Hierdoor kan het energieverbruik geminimaliseerd worden en terzelfdertijd een groter comfort geboden worden.

Door de combinatie van deze deskundige uitbating en het feit dat geothermie inherent weinig energie verbruikt, zijn de uitbatingstarieven significant veel lager dan de jaarlijkse kosten van onderhoud en verbruik van conventionele installaties.

Tenerga Energy Services kan uw partner zijn voor uw nieuwbouw of renovatieproject.

Kies voor expertise. Contacteer ons